Công ty TNHH MTV Vân Nam

Trưởng phòng đầu tư kinh doanh du lịch

CÔNG TY CP DU LỊCH KIÊN GIANG

Địa điểm làm việc: Kiên Giang

Ngày cập nhật: 15/07/2018

Phó Tổng Giám Đốc phụ trách kinh doanh

CÔNG TY CP DU LỊCH KIÊN GIANG

Địa điểm làm việc: Kiên Giang

Ngày cập nhật: 15/07/2018

CÁN BỘ CƠ ĐỘNG

CTY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP NGÀY & ĐÊM TẠI CẦN THƠ

Địa điểm làm việc: Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, An ...

Ngày cập nhật: 10/07/2018

NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC, SINH VIÊN THỜI VỤ

CTY BẢO VỆ CHUYÊN NGHIỆP NGÀY & ĐÊM TẠI CẦN THƠ

Địa điểm làm việc: Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đồng Tháp, An G ...

Ngày cập nhật: 10/07/2018

NHÂN VIÊN KỸ THUẬT

Công ty TNHH B2X Care Solution VIETNAM - CHI NHÁNH 1 TẠI CẦN THƠ

Địa điểm làm việc: Cần Thơ

Ngày cập nhật: 22/06/2018