CÔNG TY TNHH THỦY SẢN PANGA MEKONG

Địa chỉ: Lô 19A5-1 KCN Trà Nóc, Q Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0710. 3843072
Fax: 0710. 3844739
Email: pangamekong@vnn.vn