CÔNG TY TNHH THỦY SẢN TÂN VIỆT THÀNH

Địa chỉ: 38 Đ3/2, Q. NK,TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0710. 2243180
Fax: 0710. 3739696
Email: vitaseafood@yahoo.com