CÔNG TY CP THỨC ĂN GIA SÚC MEKO

Địa chỉ: 01 Lê Hồng Phong, Q. Bình Thủy, TP. Cần Thơ

Điện thoại: 0710. 3841 075
Fax: 0710. 3841 425
Email: mkmaf@hcm.vnn.vn