Tana food

Địa chỉ: Lô 11A,Khu Công nghiệp Trà Nóc 1, TP Cần Thơ, Việt Nam
Điện thọai: (84.0710) 843309 - 071.251444 - 0710.212848
Fax: (84.071)843310
E-mail:
                 nguyenanha@tanafood.com
                 sale@tanafood.com
                 marketing@tanafood.com
                 tranthingocanh@tanafood.com
Website: www.tanafood.com

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: