CÔNG TY CP ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NAM VIỆT

Địa chỉ: 212A, Đường 3/2, P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều, TPCT

Điện thoại: 0710. 3781143
Fax: 0710. 3781143
Email: namviet_nfc@vnn.v