CÔNG TY TNHH SX TM DỊCH VỤ HNH

Địa chỉ: 219A Đường 30/4, P. Hưng Lợi, Q. NK, TP Cần Thơ

Điện thoại: 0710. 3731199
Fax: 0710. 3780187
Email: ctyhnh-ct@yahoo.com