Đá Ngoại Nhập

Đá Xanh Hải Dương kích thước 10×20

Đá Xanh Hải Dương Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Đá Xanh Hải Dương kích thước 5×20

Đá Xanh Hải Dương Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Đá Vân Gỗ Lồi kích thước 10×20

Đá Vân Gỗ Lồi Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xám, vàng; vân gỗ Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Đá Vân Gỗ Phẳng kích thước 10×20

Đá Vân Gỗ Phẳng Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng, xám, xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Đá Vân Gỗ Lồi kích thước 5×20

Đá Vân Gỗ Lồi Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng, hồng, xanh; vân gỗ Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán Tường

Banner intro 1