Đá Xanh Hải Dương kích thước 5×20

Đá Xanh Hải Dương
Kích thước: 5×20
Thành phần: Từ đá thiên nhiên
Màu sắc: xanh
Công dụng: Trang trí nội ngoại thất
Ghi chú: Dán tường
Description

Đá Xanh Hải Dương Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Banner intro 1

Đã xem