Ngói Màu SCG

Ngói màu SCG các loại
Kích thước: 33cm x 42cm
Thành phần: (đúc nung công ghiệp)
Màu sắc: nhiều màu theo NSX
Công dụng: Lợp trang trí
Banner intro 1

Đã xem