SỞ NỘI VỤ CẦN THƠ

Email In PDF.
Số 51, Lý Tự Trọng, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Website: http://www.cchccantho.gov.vn
Điện thoại: (84-71) 820715
Fax: (84-71) 825228 
Email:
sonv@cantho.gov.vn