Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố

Email In PDF.
Số 48, Nguyễn An Ninh, quận Ninh Kiều - TP Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 829288 - (0710) 813725
Fax: (0710) 815715
Email:
trungtamptqd@cantho.gov.vn

Tin mới hơn:
Tin cũ hơn: