×

Cảnh báo

Thiết lập các thành phần VirtueMart cho mục menu

Hủ tiếu Anh Phi - 581 đường 30/4

Địa chỉ: 581 đường 30/4, Q. Ninh Kiều, gần ngã 3 Dưỡng Lão
Các món ngon: Hủ tiếu, mì, bánh lọt - thịt, xương
Thời gian bán: buổi sáng

Shop của tôi

Ask To Admin x