ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ỨNG VIÊN:

Gửi đến email congbangcit@yahoo.com (Mr. Bằng), chúng tôi sẽ đăng CV của bạn trên website Livecantho.com và giới thiệu đến các công ty có nhu cầu tuyển dụng.


** NẾU BẠN CÓ SẴN FILE CV / RESUME (lý lịch nghề nghiệp):
Bước 1: Hãy gửi đính kèm file CV của bạn đến email: congbangcit@yahoo.com:
Tiêu đề email: Đăng ký tài khoản ứng viên - Họ tên
Nội dung email:
- Công việc mong muốn (Chức danh ứng tuyển):
- Các nơi làm việc mong muốn: (thành phố/quận huyện)
Bước 2: Chờ email xác nhận gửi từ Livecantho.com, trong đó chứa thông tin tài khoản được tạo của bạn.
Bước 3: Đăng nhập Livecantho.com và thực hiện các chức năng dành cho Người tìm việc:
>> Đăng hồ sơ ứng viên
>> Chỉnh sửa/ Làm mới hồ sơ tìm việc
>> Chỉnh sửa thông tin cá nhân
>> Thay đổi password đăng nhập


* NẾU BẠN KHÔNG CÓ SẴN FILE CV / RESUME:

Bước 1: Gửi đến email congbangcit@yahoo.com thông tin để tạo tài khoản ứng viên cho bạn trên Livecantho.com
Tiêu đề email: Đăng ký tài khoản ứng viên - Họ tên
Nội dung email:
- Họ và tên:
- Ngày tháng năm sinh:
- Điện thoại liên hệ:
- Địa chỉ liên hệ:
- Giới tính:
- Tình trạng hôn nhân:
- Gửi kèm ảnh (nếu có)

Bước 2: Chờ email xác nhận gửi từ Livecantho.com, trong đó chứa thông tin tài khoản được tạo của bạn
Bước 3: Đăng nhập Livecantho.com và thực hiện các chức năng dành cho Người tìm việc:
>> Đăng hồ sơ ứng viên
>> Chỉnh sửa/ Làm mới hồ sơ tìm việc
>> Chỉnh sửa thông tin cá nhân
>> Thay đổi password đăng nhập


Cám ơn bạn.
Trân trọng.

Ban quản trị Livecantho.com