ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ỨNG VIÊN:

Gửi đến email congbangcit@yahoo.com (Mr. Bằng) với tiêu đề "CV - Họ tên - Chức danh ứng tuyển", chúng tôi sẽ đăng CV của bạn trên website Livecantho.com và giới thiệu đến các công ty có nhu cầu tuyển dụng.

Điều cần chú ý:
- Khi bạn gửi CV cho chúng tôi, nghĩa là bạn đã đồng ý để chúng tôi giới thiệu CV của bạn đến Nhà tuyển dụng.
- Nếu bạn chỉ muốn ứng tuyển vào một công ty cụ thể đang đăng tuyển trên Livecantho.com, thì ghi tiêu đề email "CV - Họ tên - Chức danh ứng tuyển - Tên công ty ứng tuyển "


* Nếu bạn đã có sẵn CV, gửi CV đến email: congbangcit@yahoo.com với nội dung:
- Công việc mong muốn (Chức danh ứng tuyển):
- Các nơi làm việc mong muốn: (thành phố/quận huyện)
- Gửi kèm CV
- Gửi kèm ảnh (nếu có)
- Đăng ký thông tin đăng nhập:
+ Username:
+ Password:


* Nếu bạn không có sẵn CV, bạn gửi đến email: congbangcit@yahoo.com với các nội dung sau

ĐĂNG KÝ THÔNG TIN ĐĂNG NHẬP
+ Username:
+ Password:

THÔNG TIN CÁ NHÂN
Họ và tên:
Ngày tháng năm sinh:
Điện thoại liên hệ:
Địa chỉ liên hệ:
Email:
Giới tính:
Tình trạng hôn nhân:

Gửi kèm ảnh (nếu có)

THÔNG TIN CÔNG VIỆC MONG MUỐN
Công việc mong muốn (Chức danh ứng tuyển):
Các nơi làm việc mong muốn: (thành phố/quận huyện)
Lương mong muốn:
Ngành nghề:
Hình thức làm việc:
Tóm tắt điểm mạnh và mục tiêu nghề nghiệp:

HỌC VẤN:
Trình độ học vấn:
Chuyên nghành tốt nghiệp:
Trường tốt nghiệp:
Ngoại ngữ:
Trình độ tin học:
Các chương trình đào tạo khác đã tham gia:

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC:
Số năm kinh nghiệm
Đối với từng công việc bạn đã trải qua, liệt kê các thông tin:
- Từ tháng/năm đến tháng/năm:
- Chức danh,
- Tên công ty,
- Địa chỉ công ty,
- Chi tiết công việc,


Trân trọng.

Ban quản trị Livecantho.com