Ghe xuồng - Cần Thơ xưa
Ảnh chụp bởi: Robert Payette, 1965
Album: Cần Thơ xưa (44 hình)Lượt xem: 5401
Upload bởi: sitemanagerNgày upload: 15/01/2010
Ảnh chụp bởi: Robert Payette, 1965
 

Album nhiều người xem

Cần Thơ xưa
Trường Đại học Cần Thơ
Cầu Cần Thơ tháng 3 năm 2010
Cồn Khương
Bến Ninh Kiều 2011
Cần Thơ mùa nước nổi tháng 10-2011