TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH TẾ- KỸ THUẬT CẦN THƠ : Quy định mức thu học phí mới

Email In PDF.

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ vừa có quy định mới về mức thu học phí áp dụng cho các khóa học bậc cao đẳng và trung cấp trong toàn trường từ năm học 2011-2012 đến năm học 2013-2014. Cụ thể như sau:

Đào tạo theo niên chế học phần:

+ Tại cơ sở liên kết: Tùy theo đặc thù của từng cơ sở liên kết, hiệu trưởng sẽ quyết định cụ thể mức thu thêm học phí tối đa 30% so với mức thu học phí cùng bậc học, nhóm ngành, hệ đào tạo tại trường (mức cao nhất cho các cơ sở liên kết có lo phục vụ ăn, ở, đưa đón). Mức thu thêm học phí tại cơ sở liên kết sẽ được trích để lại toàn bộ cho cơ sở liên kết chi hộ các khoản phục vụ giảng dạy tại điểm học (theo quy định cụ thể trong hợp đồng liên kết đào tạo).

Đào tạo theo tín chỉ: Mức thu học phí của một tín chỉ được xác nhận căn cứ vào tổng thu học phí của toàn khóa học theo nhóm ngành đào tạo và số tín chỉ đó theo công thức: Học phí tín chỉ bằng tổng học phí toàn khóa chia cho tổng số tín chỉ toàn khóa. Trong đó, tổng học phí toàn khóa bằng mức thu học phí 1 sinh viên/ 1 tháng nhân với số tháng của khóa học (theo niên chế học phần). Bậc cao đẳng: Học phần Giáo dục thể chất tính bằng 2 tín chỉ; học phần Giáo dục quốc phòng tính bằng 9 tín chỉ. Số tín chỉ đăng ký học năm học nào thì thu học phí theo mức thu của năm học đó.

Theo Báo Cần Thơ.


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

Lần cập nhật cuối ( Chủ nhật, 14/Tháng 8/2011 23:36 )