Vi sinh giảm ammonia, Nitơ tổng, tăng cường quá trình nitrat hóa, giảm lượng ni tơ tổng Aquaclean NA

Chuyên mục: Khuyễn mãi - Khu vực: TP. HCM

Cập nhật: 14:52 ngày 14/01/2021 | Lượt xem: 30

ACF NITRO ACTIVATOR (ACF-NA)
Tên cũ: Aquaclean N1, Aquaclean NA, Aquaclean Nitrifier Activator

- Là công thức dinh dưỡng vi mô và quần thể các VSV khử nitrat hóa được chọn lọc riêng biệt dưới dạng bột; nhằm mục đích đẩy mạnh, thiết lập và duy trì quá trình nitrat hóa và khử nitrat hóa trong các thiết bị XLNT tương xứng.

- Công thức cải tiến từ 03/2020THÀNH PHẦN

- Nhóm Vi khuẩn dị dưỡng: 6.5 x 10^7 CFU/ml

- Nhóm Vi khuẩn tùy nghi: 2 x 10^8 CFU/ml

- Nhóm Vi khuẩn quang năng: 1 x 10^8 CFU/ml

- Không chứa Salmonella sp., Shigella sp., E.coli và các vi khuẩn coliform khác

- Chứa vi khuẩn Bacillus Lichenniforms, Bacillus Amyloliquifaciens, Bacillus Subtilis,... và vi khuẩn nitrat hóa Nitrobacter winogradskyi, Nitropseudomonas europaea với mật độ gấp 10 lần công thức cũ.

- Chứa 2 chủng vi sinh vật chuyên biệt cho quá trình Nitrat hóa, đó là: Nitrosomonas sp (chuyển hóa Ammonia thành Nitrit) và Nitrobacter sp (tiếp tục chuyển hóa Nitrit thành Nitrat).

CÔNG DỤNG
Giảm ammonia, Nitơ tổng, tăng cường quá trình nitrat hóa, giảm lượng ni tơ tổng
Giảm mùi Ammoniac trong hệ thống
Khắc phục hiện tượng chết vi sinh do sốc tải với hàm lượng Nitơ cao

THÔNG TIN NGƯỜI ĐĂNG

Thành viên Livecantho: Nguyen Trinh Diem An

Điện thoại: 0914812442LỰA CHỌN KHÁC: