Sự kiện Hot ở Cần Thơ: Cầu Quang Trung đã thông xe chiều tối 31/12

Sự kiện Hot ở Cần Thơ: Cầu Quang Trung đã thông xe chiều tối 31/12

Sự kiện Hot ở Cần Thơ: 

Cầu Quang Trung đã thông xe chiều tối 31/12 sau bao ngày chờ mong.

Link video: https://youtu.be/5dTzZe1Fs2E

Sự kiện Hot ở Cần Thơ:  Cầu Quang Trung đã thông xe chiều tối 31/12
Watch the video

Sự kiện Hot ở Cần Thơ: 

Cầu Quang Trung đã thông xe chiều tối 31/12 sau bao ngày chờ mong.

Link video: https://youtu.be/5dTzZe1Fs2E