Cần Thơ: Video Kỷ niệm 90 năm phong trào HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Cần Thơ: Video Kỷ niệm 90 năm phong trào HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM

Kỷ niệm 90 năm phong trào HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Tại Cần Thơ, ngày 29.11.2020

Cần Thơ: Video Kỷ niệm 90 năm phong trào HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Watch the video

Kỷ niệm 90 năm phong trào HƯỚNG ĐẠO VIỆT NAM
Tại Cần Thơ, ngày 29.11.2020