Cần Thơ ơi! Giáng Sinh sắp đến rồi

Cần Thơ ơi! Giáng Sinh sắp đến rồi

Cần Thơ ơi! Mùa Giáng Sinh đến rồi đó!

Cần Thơ ơi! Giáng Sinh sắp đến rồi
Watch the video