Phòng trà Cầm Thi - Đêm nhạc tưởng nhớ cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn

Phòng trà Cầm Thi - Đêm nhạc tưởng nhớ cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn