Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng - TP. Cần Thơ

Thông tin cập nhật Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng - TP. Cần Thơ
Mời các bạn tham khảo lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng để thuận tiện sắp xếp công việc.
Lịch cúp điện của Điện Lực Cái Răng được lấy từ website của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng - TP. Cần Thơ 

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện Lực Cái Răng 03/10/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần KV Khánh Hưng, Khánh Bình, Phú Xuân, Phú Hưng - P. Phú Thứ, một phần KV Phú Lợi - P. Tân Phú - Q. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cái Răng 04/10/2022 08:00:00 15:00:00 Một phần KV Yên Trung - P. Lê Bình, Một phần KV Yên Thạnh, Yên Hạ, Thạnh Huề, Thạnh Hòa - P. Thường Thạnh-Cái Răng-TP Cần Thơ. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Cái Răng 05/10/2022 08:00:00 10:30:00 Một phần KV Thạnh Mỹ - P. Thường Thạnh - Q. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cái Răng 05/10/2022 08:00:00 10:30:00 Từ cây xăng Dương Hùng đến cầu Xẻo Lố - KV Thạnh Mỹ - P. Thường Thạnh - Q. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cái Răng 05/10/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần KV Phú Lễ - P. Tân Phú - Q. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cái Răng 06/10/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần KV Thạnh Thắng - P. Phú Thứ - Q. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cái Răng 07/10/2022 08:00:00 10:00:00 Từ cầu sắt Cái Da đến sân bóng đá Út Trung cặp đường dẫn thuộc KV4 - P. Hưng Thạnh - Q. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cái Răng 07/10/2022 08:00:00 16:30:00 Một phần KV 1 - P. Hưng Thạnh - Q. Cái Răng - TP Cần Thơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cái Răng 04/10/2022 08:30:00 09:15:00 Một phần KV Phú Lợi, Phú Thuận, Phú Thuận A - P. Tân Phú-Cái Răng-TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cái Răng 04/10/2022 10:00:00 11:00:00 Đường B14, B16, một phần đường A2, B6, B18 - KDC Hưng Phú - P. Hưng Phú-Cái Răng-TP Cần Thơ. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Ghi chú: Thông tin mang tính tham khảo. 

Để biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới hoặc điện lực khu vực của bạn.

Thông tin tham khảo từ nguồn:

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ:Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:19001006-19009000
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Ty Điện Lực Cần Thơ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại:(0292) 22 21 000 - Fax: (0292) 22 21 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch cúp điện Cần Thơ - Livecantho.com