Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng - TP. Cần Thơ

Thông tin cập nhật Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng - TP. Cần Thơ
Mời các bạn tham khảo lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng để thuận tiện sắp xếp công việc.
Lịch cúp điện của Điện Lực Cái Răng được lấy từ website của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Cái Răng 18/01/2021 08:00:00 09:30:00 Mộ tphần KV Thạnh Mỹ - PhườngThườngThạnh – Quận CáiRăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 18/01/2021 13:00:00 14:30:00 Một phần KV 1 - Phường Ba Láng – Quận Cái Răng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 19/01/2021 09:00:00 11:00:00 một phần KV Thạnh Mỹ - Phường Thường Thạnh – Quận Cái Răng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 20/01/2021 08:00:00 14:00:00 một phần KV rạch Ba phát - Phường Hưng Thạnh – Quận Cái Răng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 21/01/2021 09:00:00 11:00:00 Một phần KV Thạnh Huề, KV Thạnh Hòa–Phường Thường Thạnh – Quận Cá iRăng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Ghi chú: Thông tin mang tính tham khảo. 

Để biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới hoặc điện lực khu vực của bạn.

Thông tin tham khảo từ nguồn:

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ:Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:19001006-19009000
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Ty Điện Lực Cần Thơ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại:(0292) 22 21 000 - Fax: (0292) 22 21 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch cúp điện Cần Thơ - Livecantho.com