Lịch cúp điện Điện lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ

Thông tin cập nhật Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ
Mời các bạn tham khảo lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ để thuận tiện sắp xếp công việc.
Lịch cúp điện của Điện Lực Cờ Đỏ được lấy từ website của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

Lịch cúp điện Điện lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện Lực Cờ Đỏ 04/10/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 05/10/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 06/10/2022 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Thới Xuân - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 07/10/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 03/10/2022 08:30:00 10:30:00 Cụm Kho 2 NTSH - Xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 07/10/2022 12:30:00 15:30:00 Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Ghi chú: Thông tin mang tính tham khảo. 

Để biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới hoặc điện lực khu vực của bạn.

 

Thông tin tham khảo từ nguồn:

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ:Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:19001006-19009000
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Ty Điện Lực Cần Thơ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại:(0292) 22 21 000 - Fax: (0292) 22 21 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch cúp điện Cần Thơ - Livecantho.com