Lịch cúp điện Điện lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ

Thông tin cập nhật Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ
Mời các bạn tham khảo lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ để thuận tiện sắp xếp công việc.
Lịch cúp điện của Điện Lực Cờ Đỏ được lấy từ website của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

Lịch cúp điện Điện lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Cờ Đỏ 20/01/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần TT Cờ Đỏ, Xã Thới Xuân - Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 20/01/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 21/01/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần xã Thạnh Phú, xã Trung Hưng, xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ). - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 23/01/2021 08:30:00 12:30:00 KDC Cờ Đỏ từ trụ 241 đến trụ 241/7–472VT (VH 471VT) TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - Thành Phố Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 25/01/2021 08:30:00 10:30:00 (KV mất điện: Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ). Công tác theo yêu cầu của các cấp có thẩm quyền, miễn trừ độ tin cậy của UBNN xã Thới Hưng số: 11/UBND ngày 10 tháng 01 năm 2021. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 25/01/2021 13:00:00 15:00:00 (KV mất điện: Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ). Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 25/01/2021 13:00:00 15:00:00 (KV mất điện: Một phần xã Thới Hưng - Huyện Cờ Đỏ). Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 27/01/2021 08:30:00 11:30:00 (KV mất điện: Một phần xã Trung Hưng– Huyện Cờ Đỏ). Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

 Ghi chú: Thông tin mang tính tham khảo. 

Để biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới hoặc điện lực khu vực của bạn.

 

Thông tin tham khảo từ nguồn:

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ:Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:19001006-19009000
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Ty Điện Lực Cần Thơ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại:(0292) 22 21 000 - Fax: (0292) 22 21 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch cúp điện Cần Thơ - Livecantho.com