Lịch cúp điện Điện lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ

Thông tin cập nhật Lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ
Mời các bạn tham khảo lịch cúp điện Điện Lực Cờ Đỏ để thuận tiện sắp xếp công việc.
Lịch cúp điện của Điện Lực Cờ Đỏ được lấy từ website của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

Lịch cúp điện Điện lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện Lực Cờ Đỏ 21/06/2022 07:10:00 08:37:00 Một phần TT Cờ Đỏ, Đông Thắng, Đông Hiệp, Thới Xuân, Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Đứt lèo trung áp đầu trên LBFCO pha B đầu nhánh Khách hàng CTY TNHH CBTM KTD làm phát sinh hồ quang gây ngắn mạch 2 pha B và C làm bật MC 471VT.
Điện Lực Cờ Đỏ 21/06/2022 07:10:00 07:10:00 Một phần TT Cờ Đỏ, xã Đông Thắng, xã Đông Hiệp, xã Thới Xuân, xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Sự cố bật MC 471VT, đóng lại lần 1 không thành công, bật ra lần 2. Tính độ tin cậy MC 471VT bật lần 2 (Mã LMĐ-LĐĐ: 437456-437456).
Điện Lực Cờ Đỏ 22/06/2022 08:00:00 14:00:00 Một phần xã Đông Hiệp – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 23/06/2022 08:00:00 11:00:00 Một phần xã Thới Hưng – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Cờ Đỏ 21/06/2022 08:30:00 09:30:00 Một phần xã Trung Hưng – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 21/06/2022 08:30:00 11:00:00 Một phần xã Thạnh Phú – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 24/06/2022 08:30:00 14:30:00 Một phần xã Thạnh Phú – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 21/06/2022 10:00:00 11:00:00 Một phần xã Trung An – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 21/06/2022 12:30:00 13:30:00 Một phần xã Trung An – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 21/06/2022 14:00:00 15:00:00 Một phần xã Trung An – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Cờ Đỏ 21/06/2022 15:00:00 16:30:00 Một phần xã Trung An – Huyện Cờ Đỏ - TPCT. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Ghi chú: Thông tin mang tính tham khảo. 

Để biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới hoặc điện lực khu vực của bạn.

 

Thông tin tham khảo từ nguồn:

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ:Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:19001006-19009000
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Ty Điện Lực Cần Thơ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại:(0292) 22 21 000 - Fax: (0292) 22 21 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch cúp điện Cần Thơ - Livecantho.com