Đá Mài Bóng

Đá Mài Bóng Ai Cập 7.5×22

Đá Mài Bóng Ai Cập 7.5×22 Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ tự nhiên Màu sắc: Trắng, vàng, hồng, xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Đá Mài Bóng Da Báo 7.5×22

Đá Mài Bóng Da Báo 7.5×22 Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xám trắng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Đá Mài Bóng Hồng Phấn 7.5×22

Đá Mài Bóng Hồng Phấn 7.5×22 Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng phấn Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Đá Mài Bóng Hồng Đậm 7.5×22

Đá Mài Bóng Hồng Đậm 7.5×22 Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng đậm Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Đá Mài Bóng Vân Mây 7.5×22

Đá Mài Bóng Vân Mây 7.5×22 Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vân xám Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Đá Mài Bóng Vàng 7.5×22

Đá Mài Bóng Vàng 7.5×22 Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Banner intro 1