Đá Xẻ

Đá Xẻ Hồng 5×20

Đá Xẻ Hồng 5×20 Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Đá Xẻ Hồng Đậm 10×20

Đá Xẻ Hồng Đậm 10×20 Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng đậm Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Đá Xẻ Trắng 5×20

Đá Xẻ Trắng 5×20 Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: trắng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Đá Xẻ Vàng 5×20

Đá Xẻ Vàng 5×20 Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Đá Xẻ Đen 10×20

Đá Xẻ Đen 10×20 Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Đá Xẻ Đen 5×20

Đá Xẻ Đen 5×20 Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí tường

Banner intro 1