Đá Ngoại Nhập

Đá Vân Gỗ Lồi 5×20 (100v/m2)

Mã sản phẩm: VN002 Tên sản phẩm: Đá Vân Gỗ Lồi 5×20 (100v/m2) Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng, hồng, xanh; vân gỗ Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán ...

Đá Vân Gỗ Phẳng 10×20 (50v/m2)

Mã sản phẩm: VN003 Tên sản phẩm: Đá Vân Gỗ Phẳng 10×20 (50v/m2) Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng, xám, xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, ...

Đá Vân Gỗ Lồi 10×20 (50v/m2)

Mã sản phẩm: VN001 Tên sản phẩm: Đá Vân Gỗ Lồi 10×20 (50v/m2) Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xám, vàng; vân gỗ Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, ...

Đá Xanh Hải Dương 5×20 (100v/m2)

Mã sản phẩm: VN005 Tên sản phẩm: Đá Xanh Hải Dương 5×20 (100v/m2) Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí ...

Đá Xanh Hải Dương 10x20 (50v/m2)

Mã sản phẩm: VN004 Tên sản phẩm: Đá Xanh Hải Dương 10x20 (50v/m2) Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, trang trí ...

Đá Vân Gỗ Phẳng 15×30 (22v/m2)

Mã sản phẩm: VN006 Tên sản phẩm: Đá Vân Gỗ Phẳng 15×30 (22v/m2) Kích thước: 15×30 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: vàng, xám, xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán cột, ...

Banner intro 1