Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ

Thông tin cập nhật Lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ
Mời các bạn tham khảo lịch cúp điện Điện Lực Vĩnh Thạnh để thuận tiện sắp xếp công việc.
Lịch cúp điện của Điện Lực Vĩnh Thạnh được lấy từ website của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Vĩnh Thạnh 15/06/2021 14:20:00 15:30:00 KV mất điện: Một phần ấp Tân An_xã Thạnh Lộc. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Vĩnh Thạnh 15/06/2021 09:00:00 10:10:00 KV mất điện: Một phần ấp Thắng Lợi_xã Thạnh Lộc. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Vĩnh Thạnh 15/06/2021 13:00:00 14:10:00 KV mất điện: Một phần ấp Tân Lợi_xã Thạnh Lộc. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Vĩnh Thạnh 15/06/2021 10:20:00 11:30:00 KV mất điện: Một phần ấp Thắng Lợi_xã Thạnh Lộc. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Vĩnh Thạnh 16/06/2021 08:30:00 09:30:00 KV mất điện: Một phần ấp Lân Quới 2_xã Thạnh Quới. Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn
Điện Lực Vĩnh Thạnh 15/06/2021 09:00:00 13:00:00 KV mất điện: Một phần ấp D1_xã Thạnh Thắng Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

  

Ghi chú: Thông tin mang tính tham khảo. 

Để biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới hoặc điện lực khu vực của bạn.

 

Thông tin tham khảo từ nguồn:

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ:Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:19001006-19009000
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Ty Điện Lực Cần Thơ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại:(0292) 22 21 000 - Fax: (0292) 22 21 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch cúp điện Cần Thơ - Livecantho.com