Lịch cúp điện Điện lực Thốt Nốt - TP. Cần Thơ

Thông tin cập nhật Lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt - TP. Cần Thơ
Mời các bạn tham khảo lịch cúp điện Điện Lực Thốt Nốt để thuận tiện sắp xếp công việc.
Lịch cúp điện của Điện Lực Thốt Nốt được lấy từ website của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

Lịch cúp điện Điện lực Thốt Nốt - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thốt Nốt 16/06/2021 09:30:00 10:30:00 Một phần KV Tân Lợi 2 - P. Tân Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 17/06/2021 13:00:00 16:00:00 NM Xi Măng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 10:00:00 10:45:00 NTTS Phan Thanh Sơn TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 08:00:00 08:45:00 Cty TNHH MTV Lê Khanh TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 17/06/2021 08:00:00 11:00:00 Cty CP thủy sản Hải Sáng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 13:00:00 13:45:00 Cty TNHH MTV CK Năm Mẫn TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 16/06/2021 08:00:00 11:00:00 Cty TNHH LT Gạo Việt TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 13:00:00 13:45:00 Cty TNHH MTV Thanh Xuân TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 09:00:00 09:45:00 Cty TNHH LT Hải Trâm Yến TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 16/06/2021 12:30:00 13:30:00 Một phần KV Tân Lợi 2 - P. Tân Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 16/06/2021 15:30:00 16:30:00 Một phần KV Tân Lợi 1 - P. Tân Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 17/06/2021 13:00:00 16:00:00 Cty CP thủy sản Hải Sáng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 11:00:00 11:45:00 UBND quận Thốt Nốt TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 16/06/2021 13:00:00 16:00:00 Nước đá Bùi Phương Quang TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 11:00:00 11:45:00 NTTS Nguyễn Văn Tre TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 16/06/2021 08:00:00 11:00:00 Cty LT Miền Bắc TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 16/06/2021 11:00:00 12:00:00 Một phần KV Tân Lợi 1 - P. Tân Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 16/06/2021 13:00:00 16:00:00 NTTS Viễn Mừng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 17/06/2021 08:00:00 11:00:00 Cty TNHH Hiệp Tài, TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 09:00:00 09:45:00 Cty TNHH DV vận tải Lộc Phát 3 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 16/06/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần KV Tân Lợi 2 - P. Tân Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 08:00:00 08:45:00 NTTS Hồ Văn Bạc TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 10:00:00 10:45:00 NTTS Lê Minh Nhựt TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 16/06/2021 14:00:00 15:00:00 Một phần KV Tân Lợi 1 - P. Tân Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 15/06/2021 02:45:00 02:56:00 KV mất điện: xã Vĩnh Trinh, Thạnh Mỹ, Một phần TT Vĩnh Thạnh. Điện lực Thốt Nốt đang tìm nguyên nhân.

 

Ghi chú: Thông tin mang tính tham khảo. 

Để biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới hoặc điện lực khu vực của bạn.

 

Thông tin tham khảo từ nguồn:

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ:Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:19001006-19009000
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Ty Điện Lực Cần Thơ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại:(0292) 22 21 000 - Fax: (0292) 22 21 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch cúp điện Cần Thơ - Livecantho.com