Lịch cúp điện Điện lực Thới Lai - TP. Cần Thơ

Thông tin cập nhật Lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai - TP. Cần Thơ
Mời các bạn tham khảo lịch cúp điện Điện Lực Thới Lai để thuận tiện sắp xếp công việc.
Lịch cúp điện của Điện Lực Thới Lai được lấy từ website của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

 

Lịch cúp điện Điện lực Thới Lai - TP. Cần Thơ

ĐIỆN LỰC NGÀY THỜI GIAN
TỪ
THỜI GIAN
ĐẾN
KHU VỰC LÝ DO
Điện Lực Thới Lai 31/07/2022 06:30:00 07:00:00 Xã Xuân Thắng, một phần xã Thới Tân Huyện Thới Lai; xã Đông Thắng, xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Điện Lực Thới Lai 31/07/2022 06:30:00 15:00:00 Huyện Thới Lai Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Thới Lai 31/07/2022 06:30:00 15:00:00 Huyện Thới Lai Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Thới Lai 31/07/2022 06:30:00 15:00:00 Huyện Thới Lai Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Thới Lai 31/07/2022 06:30:00 15:00:00 Huyện Thới Lai Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật
Điện Lực Thới Lai 01/08/2022 08:00:00 09:15:00 Một phần ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 02/08/2022 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Đông Thắng A, Xã Đông Bình, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 03/08/2022 08:00:00 13:00:00 Một phần ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 04/08/2022 08:00:00 13:00:00 Một phần ấp Trường Khương A, ấp Trường Khương B, Xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 04/08/2022 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp Trường Hòa, ấp Trường Thắng, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 05/08/2022 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp Trường Thọ 1, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 01/08/2022 09:30:00 10:30:00 Một phần ấp Phú Thọ, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 04/08/2022 09:40:00 10:40:00 Một phần ấp Thanh Di, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 04/08/2022 09:40:00 10:40:00 Một phần ấp Trường Bình, Xã Trường Thắng, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 01/08/2022 10:45:00 11:45:00 Một phần ấp Trường Ninh, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 04/08/2022 10:50:00 12:00:00 Một phần ấp Trường Khánh, Xã Trường Thắng, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 05/08/2022 10:50:00 12:00:00 Một phần ấp Trường Khương, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 01/08/2022 13:00:00 14:15:00 Một phần ấp Trường Ninh A, xã Trường Xuân B, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 04/08/2022 13:00:00 14:15:00 Một phần ấp Định Khánh A, Xã Định Môn, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 05/08/2022 13:00:00 14:15:00 Một phần ấp Trường Khương, xã Trường Xuân, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 31/07/2022 14:30:00 15:00:00 Xã Xuân Thắng, một phần xã Thới Tân Huyện Thới Lai; xã Đông Thắng, xã Đông Hiệp, Huyện Cờ Đỏ Cắt điện để điều chỉnh điện áp, cắt điện chuyển phương thức
Điện Lực Thới Lai 01/08/2022 14:30:00 16:00:00 Một phần ấp Trường Ninh 1, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 04/08/2022 14:30:00 15:30:00 Một phần ấp Định Khánh B, Xã Định Môn, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp
Điện Lực Thới Lai 05/08/2022 14:30:00 15:30:00 Một phần ấp Trung Thành, ấp Trung Hóa, xã Trường Xuân A, huyện Thới Lai Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Ghi chú: Thông tin mang tính tham khảo. 

Để biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới hoặc điện lực khu vực của bạn.

 

Thông tin tham khảo từ nguồn:

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ:Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:19001006-19009000
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Ty Điện Lực Cần Thơ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại:(0292) 22 21 000 - Fax: (0292) 22 21 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch cúp điện Cần Thơ - Livecantho.com