Đá Block

Đá Block Hồng BL03

Đá Block Hồng Kích thước: 5×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng, vàng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Đá Block Hồng Phấn BL02

Đá Block Hồng Phấn Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Đá Block Đen BL01

Đá Block Đen Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Đá Block Đen Phẳng BL04

Đá Block Đen Phẳng Kích thước: 10×20 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: đen, trắng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Banner intro 1