Đá Mài Bóng

Đá Mài Bóng Ai Cập MB02

Đá Mài Bóng Ai Cập Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ tự nhiên Màu sắc: Trắng, vàng, hồng, xanh Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Đá Mài Bóng Da Báo MB01

Đá Mài Bóng Da Báo Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: xám trắng Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Đá Mài Bóng Hồng Phấn MB04

Đá Mài Bóng Hồng Phấn Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng phấn Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Đá Mài Bóng Hồng Đậm MB03

Đá Mài Bóng Hồng Đậm Kích thước: 7.5×22 Thành phần: Từ đá thiên nhiên Màu sắc: hồng đậm Công dụng: Trang trí nội ngoại thất Ghi chú: Dán tường

Banner intro 1