Nhận đặt làm đèn đá theo quý cách (tùy quy cách giá sẽ khác nhau).

Chất liệu đá: Đá trắng, Đá xám, Đá sa thạch anh.

Quy cách tính theo độ cao: 30cm, 40cm, 50cm, 60cm, 80cm,...

Đặc biệt: Vân Nam nhận làm Đá trắng cát trung có dùng phủ bóng để chống rêu (phủ bóng cao cấp và tương đối mắc tiền).

Hotline: 01234 66 7878.