Đá Hoa Cương

Đá Hoa Cương
Kích thước: không xác định
Thành phần: Từ đá thiên nhiên
Màu sắc: muối tiêu
Công dụng: Trang trí
Ghi chú: Trang trí