Gạch Trồng Cỏ 15×30

Gạch Trồng Cỏ 15×30
Kích thước: 15×30
Thành phần: Bê-tông
Màu sắc: xám đen
Công dụng: Trang trí
Ghi chú: Trang trí sân vườn