ĐÁ SỎI TRẮNG

Đá Sỏi Trắng
Kích thước: 1cm – 4cm
Thành phần: Từ đá thiên nhiên
Màu sắc: Trắng
Công dụng: Trang trí
Ghi chú: Trang trí sân vườn