Đá Tổ Ong Đen 10×20

Đá Tổ Ong Đen 10×20
Kích thước: 10×20
Thành phần: Từ đá thiên nhiên
Màu sắc: đen
Công dụng: Trang trí
Ghi chú: Trang trí