Đá Trang Trí Sân Vườn Các Loại

Đá Trang Trí Sân Vườn Các Loại
Kích thước:
Thành phần: Từ đá thiên nhiên
Màu sắc: Trắng, vàng, hồng, xanh…
Công dụng: Trang trí
Ghi chú: Trang Trí Sân Vườn