Lịch cúp điện Cần Thơ ngày 01/05 - 08/05/2021

Lịch cúp điện Cần Thơ ngày 01/05 - 08/05/2021 - Điện lực TP. Cần Thơ 

Thông tin Lịch cúp điện của Điện lực TP Cần Thơ được lấy từ website của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

Mời các bạn tham khảo lịch cúp điện Cần Thơ để thuận tiện sắp xếp công việc.

 

 

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Ninh Kiều 06/05/2021 08:00:00 16:00:00 Trạm biến áp nước đá Tấn Đạt TBA: Sửa chữa thường xuyên

 

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng - TP. Cần Thơ 

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Cái Răng 05/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần KV Thạnh Thắng – Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng). Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 11/05/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần KV Thạnh Thắng - Phường Phú Thứ - Quận Cái Răng,TP Cần Thơ. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 04/05/2021 08:00:00 15:00:00 Rạch Xẻo Tre KV 4, một phần KV5 - Phường Ba Láng – Quận Cái Răng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 14/05/2021 08:00:00 11:00:00 Từ cầu Tư Bé đến khu du lịch sinh thái Cái Nai - Rạch Xẻo Nhum - KV 5 - Phường Hưng Thạnh,Cái Răng,TP Cần Thơ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 12/05/2021 08:00:00 11:00:00 Đường Trần Chiên thuộc KV Thạnh Mỹ - Phường Lê Bình – Quận Cái Răng,TP Cần Thơ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 13/05/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần khu vực Thạnh Hòa - Phường Phú Thứ,Cái Răng,TP Cần Thơ. TBA: Sửa chữa thường xuyên

 


 

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bình Thủy 08/05/2021 08:00:00 14:00:00 KV Mất điện KV cuối đường Lê Văn Bì – Phường An Thới – Quận Bình Thủy). Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Bình Thủy 06/05/2021 14:00:00 16:00:00 (KV mất điện: Từ đầu đường Huỳnh Mẫn Đạt đến đấu đường Nguyễn Thông, Hẻm 444, 474, 476 CMT8 – Phường An Thới – Quận Bình Thủy). TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện lực Bình Thủy 06/05/2021 10:00:00 12:00:00 KV mất điện: Một phần đường Lê Văn Bì – Phường An Thới – Quận Bình Thủy). Đường dây 22kV: Sửa chữa lớn

   


 

Lịch cúp điện Điện lực Ô Môn - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Ô Môn 05/05/2021 08:00:00 10:00:00 Mất điện một phần các khu vực Thới Bình, Thới Trinh, Thới Lợi – Phường Phước Thới – Quận Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

 


 

Lịch cúp điện Điện lực Thốt Nốt - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thốt Nốt 04/05/2021 09:00:00 10:00:00 Một phần KV Long Châu - Phường Tân Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 05/05/2021 00:08:00 09:00:00 một phần KV Tân Phước 1 - Phường Thuận Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 07/05/2021 13:00:00 15:00:00 Một Tân Phước 1 - Phường Thuân Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 05/05/2021 08:00:00 11:00:00 NTTS Dương Văn Theo TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 07/05/2021 09:30:00 11:00:00 Một phần KV Qui Thạnh 1, 2 - Phường Trung Kiên TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 04/05/2021 08:00:00 11:00:00 Cty CP thủy sản Nha Trang TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 04/05/2021 13:00:00 16:00:00 CS Bảo Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 06/05/2021 09:00:00 13:00:00 Một phần KV Tân An - Phường Tân Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 05/05/2021 13:00:00 14:00:00 Một phần KV Bà Chiêu, Mương Bào - Phường Thuân An, một phần KV Thới Hòa - Phường Thới Thuận TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 05/05/2021 13:00:00 16:00:00 Cty TNHH Việt Long TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 04/05/2021 13:00:00 14:00:00 Một phần KV Tân An - Phường Tân Lộc TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 05/05/2021 13:00:00 14:00:00 Một phần KV Tân Phước 1 - Phường Thuận Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 07/05/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần KV Qui Thạnh 1, 2 - Phường Trung Kiên TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 05/05/2021 13:00:00 16:00:00 Cty TNHH Willmar - Agro TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 05/05/2021 08:00:00 11:00:00 Cty CP XNK Thành Đôi TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 05/05/2021 09:30:00 10:30:00 Một phần KV Tân Phước 1 - Phường Thuận Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 05/05/2021 08:00:00 10:00:00 Một phần KV Bà Chiêu, Mương Bào - Phường Thuân An, một phần KV Thới Hòa - Phường Thới Thuận TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 04/05/2021 08:00:00 11:00:00 Cty CP thủy sản Hải Sáng 1 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 04/05/2021 13:00:00 16:00:00 Cty CP thủy sản Hải Sáng 2 TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 05/05/2021 14:00:00 15:30:00 Một phần KV Tân Phước 1 - Phường Thuận Hưng TBA: Sửa chữa thường xuyên

  


 

Lịch cúp điện Điện lực Phong Điền - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Phong Điền 05/05/2021 09:20:00 10:30:00 Một phần các ấp: Trường Đông A; Trường Đông B - xã Tân Thới - huyện Phong Điền TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Phong Điền 07/05/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần các ấp: Trường Thọ 2A; Trường Hoà A - xã Trường Long- huyện Phong Điền TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Phong Điền 05/05/2021 10:40:00 11:50:00 Một phần ấp Trường Đông A - xã Tân Thới - huyện Phong Điền TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Phong Điền 06/05/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Nhơn Thành; So Đũa Bé- xã Nhơn Nghĩa - huyện Phong Điền; Thạnh Mỹ B, Thạnh Xuân, Thạnh Phú-Tân Phú Thạnh - Hậu Giang TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Phong Điền 05/05/2021 08:00:00 09:10:00 Một phần ấp Tân Lợi - xã Tân Thới - huyện Phong Điền TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Phong Điền 04/05/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Mỹ Nhơn - xã Mỹ Khánh - huyện Phong Điền TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Phong Điền 05/05/2021 14:40:00 15:50:00 Một phần ấp Tân Long B - xã Tân Thới - huyện Phong Điền TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Phong Điền 09/05/2021 06:30:00 18:00:00 - Các ấp: Mỹ Phước, Mỹ Lộc, Mỹ Ái, Mỹ Nhơn, Mỹ Long, Mỹ Thuận - xã Mỹ Khánh. - Một phần các ấp: Nhơn Khánh, Nhơn Khánh A; Nhơn Hưng, Nhơn Hưng A, Nhơn Thành, Nhơn Phú, Nhơn Phú 1, Thị Tứ Vàm Xáng - xã Nhơn Nghĩa. - Một phần ấp Nhơn Lộc 1 - TT Phong Điền. - Trung tâm Huấn Luyện Và Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công An TP Cần Thơ - Trường Đại Học Nam Cần Thơ. - Một phần các ấp: Mỹ Lộc; Mỹ Phước – xã Mỹ Khánh (hai bên đường Nguyễn Văn Cừ nối dài thuộc xã Mỹ Khánh huyện Phong Điền) Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Phong Điền 05/05/2021 13:10:00 14:20:00 Một phần ấp Tân Long B - xã Tân Thới - huyện Phong Điền TBA: Sửa chữa thường xuyên

 


 

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Vĩnh Thạnh 05/05/2021 08:30:00 13:00:00 (KV mất điện: Một phần ấp Phụng Hưng, ấp Thầy Ký, ấp Bờ Bao – Thị trấn Thạnh An và ấp Bờ Bao - Xã Thạnh Tiến – Huyện Vĩnh Thạnh). Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Vĩnh Thạnh 06/05/2021 09:00:00 12:30:00 KV mất điện: Một phần ấp B2_xã Thạnh Lợi. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Vĩnh Thạnh 07/05/2021 09:00:00 15:00:00 KV mất điện: Một phần ấp Phụng Lợi_TT Thạnh An và ấp E1_xã Thạnh An, ấp E2_xã Thạnh Lợi. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

 


 

Lịch cúp điện Điện lực Thới Lai - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thới Lai 07/05/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần các ấp Thới Bình A, Thới Binh B - Xã Thới Thạnh; Một phần ấp Định Hòa A - Xã Định Môn - Huyện Thới Lai. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thới Lai 05/05/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Đông Giang - Xã Đông Bình - Huyện Thới Lai Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thới Lai 06/05/2021 08:30:00 15:00:00 : Một phần xã Trường Thành - Huyện Thới Lai. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Thới Lai 06/05/2021 08:30:00 10:30:00 LS lúa Ba Ấm. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thới Lai 04/05/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần ấp Thới Thuận B - Thị trấn Thới Lai - Huyện Thới Lai TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thới Lai 06/05/2021 11:00:00 12:00:00 Một phần ấp Đông Thắng - Xã Đông Bình - Huyện Thới Lai Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thới Lai 06/05/2021 13:30:00 15:30:00 LS Võ Thanh Tú Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

 


 

Lịch cúp điện Điện lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ

Hiện không có lịch cúp điện ở Cờ Đỏ.

 


 

Ghi chú: Thông tin mang tính tham khảo.

Để biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới hoặc điện lực khu vực của bạn.

 

Thông tin tham khảo từ nguồn:

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ:Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:19001006-19009000
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Ty Điện Lực Cần Thơ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại:(0292) 22 21 000 - Fax: (0292) 22 21 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch cúp điện Cần Thơ - Livecantho.com

Có thể bạn quan tâm

Xem thêm

Rau má đậu Lê Lai. Địa chỉ 12/5 Lê Lai, Q.Ninh Kiều, TP Cần Thơ. Quán là địa điểm yêu thích của rất nhiều bạn học sinh, sinh viên. Có anh bạn khi xa...