Lịch cúp điện Cần Thơ hôm nay ngày 18/01 - 20/01/2021

Lịch cúp điện Cần Thơ hôm nay ngày 18/01 - 20/01/2021 - Điện lực TP. Cần Thơ 

Thông tin Lịch cúp điện của Điện lực TP Cần Thơ được lấy từ website của Tổng Công ty Điện lực Miền Nam.

Mời các bạn tham khảo lịch cúp điện Cần Thơ để thuận tiện sắp xếp công việc.

 

 

Lịch cúp điện Điện Lực Ninh Kiều - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Ninh Kiều 18/01/2021 08:00:00 12:00:00 Đường B2 - KDC 91B – Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 18/01/2021 13:00:00 15:30:00 Đường B2 - KDC 91B – Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 19/01/2021 08:00:00 15:00:00 KV mất điện: Đường Phạm Ngọc Hưng (Hẻm 69, Hẻm 113 VĐPT- Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 19/01/2021 08:00:00 11:00:00 KV mất điện: KV Cồn Khương đường Nguyễn Hữu Cầu, Phạm Công Trứ - Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 19/01/2021 08:00:00 09:00:00 KV mất điện: KV Cồn Khương đường Nguyễn Hữu Cầu, Phạm Công Trứ - Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 19/01/2021 13:00:00 15:30:00 KV mất điện: Hẻm 216 đường 30/4.- Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 20/01/2021 08:00:00 11:00:00 KV mất điện: Đường Võ Trường Toản từ Nguyễn Văn Cừ đến Nguyễn Đệ và 1 phần đường Nguyễn Đệ từ Võ Trường Toản đến hẻm 93 Nguyễn Đệ- Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Ninh Kiều 20/01/2021 13:00:00 16:00:00 KV mất điện: 1 phần đường Nguyễn Đệ từ Võ Trường Toản đến hẻm 93 Nguyễn Đệ- Quận Ninh Kiều TPCT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

 


 

Lịch cúp điện Điện Lực Cái Răng - TP. Cần Thơ 

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Cái Răng 18/01/2021 08:00:00 09:30:00 Mộ tphần KV Thạnh Mỹ - PhườngThườngThạnh – Quận CáiRăng. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 18/01/2021 13:00:00 14:30:00 Một phần KV 1 - Phường Ba Láng – Quận Cái Răng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 19/01/2021 09:00:00 11:00:00 một phần KV Thạnh Mỹ - Phường Thường Thạnh – Quận Cái Răng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 20/01/2021 08:00:00 14:00:00 một phần KV rạch Ba phát - Phường Hưng Thạnh – Quận Cái Răng TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Cái Răng 21/01/2021 09:00:00 11:00:00 Một phần KV Thạnh Huề, KV Thạnh Hòa–Phường Thường Thạnh – Quận Cá iRăng Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

 

 


 

Lịch cúp điện Điện lực Bình Thủy - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện lực Bình Thủy 17/01/2021 08:00:00 16:00:00 Rạch nước lạnh - Mương Khai, Phường Long Tuyền - Quận Bình Thủy Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Bình Thủy 23/01/2021 08:00:00 10:00:00 trục chính phía bên phải từ đầu KCN TRà Nóc 1- P Trà Nóc - Q Bình Thủy đến cuối đường KCN Trà Nóc 2 - P Phước Thới - Q Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Bình Thủy 23/01/2021 08:00:00 10:00:00 trục chính phía bên phải từ đầu KCN TRà Nóc 1- P Trà Nóc - Q Bình Thủy đến cuối đường KCN Trà Nóc 2 - P Phước Thới - Q Ô Môn Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện lực Bình Thủy 23/01/2021 10:00:00 12:00:00 trục chính phía bên trái từ đầu KCN Trà Nóc đến Cầu Sang Trắng, Ngân Hàng SaCombank, Công An PCCC Quận Bình Thủy - P Trà Nóc - Q Bình Thủy. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

 


 

Lịch cúp điện Điện lực Ô Môn - TP. Cần Thơ

Hôm nay không có lịch giảm ngừng cung cấp điện. 
 


 

Lịch cúp điện Điện lực Thốt Nốt - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thốt Nốt 20/01/2021 09:00:00 11:00:00 Một phần KV Qui Thạnh 1 - Phường Trung Kiên Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thốt Nốt 22/01/2021 09:00:00 11:00:00 Một phần KV Trường Thọ - Phường Tân Lộc Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên


 


 

Lịch cúp điện Điện lực Phong Điền - TP. Cần Thơ

Hiện chưa có lịch giảm ngừng cung cấp điện.

 


 

Lịch cúp điện Điện lực Vĩnh Thạnh - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Vĩnh Thạnh 19/01/2021 08:00:00 09:30:00 KV mất điện: Một Phần ấp Vĩnh Mỹ_TT Vĩnh Thạnh TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 19/01/2021 10:00:00 12:00:00 KV mất điện: Một Phần ấp Vĩnh Mỹ_TT Vĩnh Thạnh, Một phần ấp Lân Quới 1_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 19/01/2021 13:00:00 14:30:00 KV mất điện: Một phần ấp Lân Quới 1_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 19/01/2021 15:00:00 16:00:00 KV mất điện: Một Phần ấp Vĩnh Mỹ_TT Vĩnh Thạnh, Một phần ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 20/01/2021 08:00:00 09:30:00 KV mất điện: Một Phần ấp Phụng Quới A_TT Thạnh An. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 20/01/2021 09:40:00 11:00:00 KV mất điện: Một Phần ấpThầy Ký_TT Thạnh An. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 20/01/2021 13:00:00 14:30:00 KV mất điện: Một Phần ấpThầy Ký_TT Thạnh An. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 20/01/2021 14:40:00 16:00:00 KV mất điện: Một Phần ấpThầy Ký_TT Thạnh An. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 21/01/2021 08:00:00 09:30:00 BBKSHT và PATC-KV mất điện: Một Phần Ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 21/01/2021 10:00:00 12:00:00 KV mất điện: Một Phần Ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 21/01/2021 13:00:00 14:30:00 KV mất điện: Một Phần Ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Vĩnh Thạnh 21/01/2021 15:00:00 16:00:00 KV mất điện: Một Phần Ấp Qui Long_xã Thạnh Mỹ. TBA: Sửa chữa thường xuyên

 

 


Lịch cúp điện Điện lực Thới Lai - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Thới Lai 19/01/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần các ấp Thới Lộc, Thới Xuân - Xã Xuân Thắng - Huyện Thới Lai TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thới Lai 20/01/2021 08:00:00 15:00:00 Ấp Trường Ninh 4 - Xã Trường Xuân A - Huyện Thới Lai TBA: Sửa chữa thường xuyên
Điện Lực Thới Lai 22/01/2021 08:00:00 16:00:00 Các ấp Đông Giang A, Đông Thới - Xã Đông Bình - Huyện Thới Lai Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

 

 


 

Lịch cúp điện Điện lực Cờ Đỏ - TP. Cần Thơ

Điện lực Ngày Thời Gian Từ Thời Gian Đến Khu Vực Lý Do
Điện Lực Cờ Đỏ 18/01/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần Xã Thới Xuân - Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 20/01/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần TT Cờ Đỏ, Xã Thới Xuân - Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 20/01/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần Xã Thới Đông - Huyện Cờ Đỏ - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 21/01/2021 08:30:00 16:30:00 Một phần xã Thạnh Phú, xã Trung Hưng, xã Trung Thạnh - Huyện Cờ Đỏ). - TP Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
Điện Lực Cờ Đỏ 23/01/2021 08:30:00 12:30:00 Ấp Thới Thuận - TT Cờ Đỏ - Huyện Cờ Đỏ - Thành phố Cần Thơ. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

 

 


 

Ghi chú: Thông tin mang tính tham khảo.

Để biết thông tin cụ thể hơn, bạn có thể tham khảo thông tin bên dưới hoặc điện lực khu vực của bạn.

 

Thông tin tham khảo từ nguồn:

Chi nhánh Tổng công ty Điện lực miền Nam
Trung tâm Chăm sóc khách hàng
Địa chỉ:Số 12 Thi Sách, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
Hotline:19001006-19009000
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Công Ty Điện Lực Cần Thơ
Địa chỉ: Số 06 Nguyễn Trãi, Thành phố Cần Thơ.
Điện thoại:(0292) 22 21 000 - Fax: (0292) 22 21 039
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Lịch cúp điện Cần Thơ - Livecantho.com